REZOLUŢIA Conferinţei naţionale a asociaţiilor de prietenie şi solidaritate cu poporul cubanez din 29 octombrie 2011 de la Târgovişte

Participanţii la a VIII-a Conferinţă naţională a asociaţiilor de  prietenie şi solidaritate cu poporul cubanez în anul în care Cuba celebrează victorioasă a 52-a Aniversare a triumfului Revoluţiei, constată că:

Cuvântarea Preşedintelui executiv al Asociaţiei “Che Guevara”, Emilia Goldhagen, la Conferinţa naţională a asociaţiilor de prietenie cu poporul cubanez din 29 octombrie 2011 de la Târgovişte

Din partea Asociaţiei Che Guevara, în calitate de Preşedinte executiv, am deosebita onoare şi plăcerea să aduc salutul membrilor săi tuturor participanţilor la această amplă conferinţă a asociţiilor, fundaţiilor şi grupurilor de  prietenie româno-cubaneze: pe delegaţi, pe invitaţi, pe reprezentanţii eroicului popor liber al Cubei revolutionare, membrii Ambasadei Republicii Cuba în România în mod deosebit […]

A VIII-a Conferinţă a asociţiilor, fundaţiilor şi grupurilor de prietenie româno-cubaneze

Petre Ignat Sîmbăta, 29 octombrie, a avut loc a VIII-a Conferinţă a asociaţiilor, fundaţiilor şi grupurilor de prietenie româno-cubaneze de prietenie romîno-cubaneze. Evenimentul s-a desfăşuratî la Centrul de conferinţe a Universităţii Valahia din municipiul Târgovişte, capitala judeţului Dâmboviţa.