2012 anul 54 al Revoluției

DISCURSUL GENERALULUI DE ARMATĂ RAUL CASTRO RUZ, PRIM-SECRETAR AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI  COMUNIST DIN CUBA ȘI PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT ȘI DE MINIȘTRI, LA ÎNCHEIEREA PRIMEI CONFERINȚE NAȚIONALE A PARTIDULUI

HAVANA – Palatul Congreselor

Tovarășe și tovarăși,

Prima Conferință Națională a Partidului care își încheie astăzi sesiunea a fost dedicată, conform convocării lansate de al VI-lea Congres, evaluării cu obiectivitate și simț critic a activității Partidului, precum și determinării cu voință de reînnoire a transformărilor necesare pentru a-l situa la înălțimea  cerută de actualele împrejurări.

Să nu uităm că numai Partidul, ca instituție care grupează avangarda revoluționară și garanție sigură a unității cubanezilor în toate timpurile, numai Partidul, repet, poate fi demnul moștenitor al încrederii depozitate de popor în  singurul Comandant Șef al Revoluției Cubaneze, tovarășul Fidel Castro Ruz.

Nu mă voi opri ca să expun  datele participanților la procesul de dezbatere a proiectului de Document Bază, nici numeroasele modificări care au rezultat din acest proces, considerând raportul prezentat de al doilea Secretar al Comitetului Central, tovarășul Jose Ramon Machado Ventura,  la inaugurarea acestei conferințe,  care cum știți nu a început ieri, ci aproape imediat după închiderea Congresului Partidului.

După elaborarea primei ciorne a Documentului și ulterioasa lui analiză în multiple reuniuni ale Biroului Politic și Secretariatului înainte de discutarea în cadrul organizațiilor de bază ale Partidului și Uniunii Tinerilor Comuniști (UJCC), în lunile octombrie și noiembrie anul trecut,  rezultatele au fost analizate de a Treia Plenară a Comitetului Central, ținută la 21 decembrie 2011.

De asemenea, în prinmele săptămâni ale acestei luni, la nivel de provincii,  s-a efectuat  studiul și discutarea   de către delegații la Conferință și alte cadre. În total au fost elaborate nouă versiuni ale Documentului.

Spre deosebire de Directivele de Politică Economică și Socială  ale Partidului și Revoluției, a căror dezbatere  a cuprins, într-un fel sau altul, toată populația, Documentul Bază al Conferinței, dat fiind conținutul mai puțin cuprinzător și abordarea mai mult îndreptată spre funcționarea internă a Partidului, a fost analizat de toți militanții, chiar dacă poporul nostru a cunoscut integral contținutul prin mediile de presă.

Pe de alt parte, în procesul pregătitor al Conferinței a fost dezbătut rolul  militanților în interesul perfecționării relațiilor Partidului cu UJC, cu Centrala Sindicatelor din Cuba și celelalte organizații de masă, astfel încât acestea să-și sporească, în actualele condiții, rolul și influența în societate.

Așa cum era de așteptat, de la publicarea Documentului  n-au lipsit criticile și îndemnurile  celor care, confundând aspirațiile lor cele mai intime cu realitatea, și-au făcut iluzia că Conferința ar însemna începutul demontării sistemului politic șisocial cucerit de Revoluție, de-a lungul a peste jumătate de secol, cu sprijinul majorității cubanezilor.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7

adaugă un comentariu

*