APEL AL ADUNARARII NAȚIONALE A PUTERII POPULARE A CUBEI PENTRU ELIBERAREA CELOR CINCI ANTITERORIȘTI CUBANEZI

cinco-heroes-cubanos-1

La 12 septembrie se vor împlini 15 ani de la condamnarea injustă în Statele Unite a cinci cubanezi: Gerardo Hernandez Nordelo, Ramon Labanino Salazar, Antonio Guerrero Rodriguez, Fernando Gonzalez Llort și Rene Gonzalez Sehwerert, care  aveau unica misiune de a monitoriza grupurile și organizațiile responsabile  de actele teroriste contra Cubei.

Din numeroase țări se ridică chemarea pentru eliberarea celor  patru eroi cubanezi, imediat după ce Rene Gonzalez Sehwerert și-a ispășit nedreapta sancțiune și se va întoarce definitiv în Cuba.

Șefi de state și Guverne, parlamente, partide politice, laureați Nobel, intelectuali, organizații și mișcări de solidaritate din lumea întreagă și-au manifestat  sprijinul pentru această cauză și se opun manipulărilor politice ale cazului, arbitrarietăților și încălcărilor drepturilor acestora și ale familiilor.

În toți acești ani, au suferit pierderea unor ființe dragi și nu au putut să împartă bucuriile și tristețea cu familiile lor.

Actualul președinte al Statelor Unite, Barack Obama n-a avut responsabilitatea în acest proces rușinos și manipulat; dar Constituția țării îi conferă prerogativa de a-i elibera imediat și cu aceasta s-ar pune capăt fărădelegii. Persoanele cinstite din lume, familiile celor Cinci, și în special poporul cubanez, ar recunoaște acest gest umanitar.

Adunarea Națională a Puterii Populare mulțumește parlamentelor lumii, grupurilor parlamentare de prietenie cu Cuba și femeilor și bărbaților binevoitori, pentru acțiunile lor valoroase și permanente în favoarea eroilor noștri, și  le cere  din nou să se adreseze  Președintelui Statelor Unite, autorităților și Congresului acestei țări, pentru a cere eliberarea antiteroriștilor cubanezi și întoarcerea lor imediată și necondiționată în sânul familiilor și în Patria lor.

Havana, 6 iunie 2013.

 

CALL FOR THE RELEASE OF THE FIVE CUBAN ANTITERRORISTS

Next September 12 will mark 15 years of the unjust conviction in the United States of five Cubans: Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort and René González Sehwerert, whose only mission in that country was to monitor groups and organizations responsible for terrorist actions against Cuba.

Many countries are increasingly clamoring for the release of four of the Cuban heroes, after René González Sehwerert served the unjust sentence and returned permanently to Cuba.

Heads of State and Government, parliaments, political parties, Nobel laureates, intellectuals, solidarity organizations and movements in the world stand in support of this cause and oppose the political manipulation of the case, the arbitrariness and violations of their rights and those of their families.

During all these years, they have suffered the loss of their loved ones and have not been able to share joys and sorrows with their families.

The current president of the United States, Barack Obama, had no responsibility in this shameful and rigged trial, but the U.S. Constitution gives him the prerogative to release them immediately, thus putting an end to this outrage. Honest people of the world, relatives of the Cuban Five, and especially the Cuban people would recognize this humanitarian gesture.

The National Assembly of the People’s Power thanks the world’s parliaments, parliamentary groups of friendship with Cuba and women and men of good will for their valuable and continuous actions in favor of our heroes, and once again requests them to address the President of the United States, the authorities and Congress of that country, to demand freedom for the Cuban antiterrorists and the immediate and unconditional return to the bosom of their families and their homeland.

National Assembly of the People’s Power

Havana, July 6, 2013

adaugă un comentariu

*