Blocada SUA asupra Cubei violează Dreptul Internațional

RAPORTUL CUBEI

LA REZOLUȚIA 65/6 A ADUNĂRII GENERALE A NAȚIUNILOR UNITE, INTITULATĂ ”NECESITATEA DE A SE PUNE CAPĂT  BLOCADEI ECONOMICE, COMERCIALE ȘI FINANCIARE IMPUSĂ DE STATELE UNITE ALE AMERICII CONTRA CUBEI”.

 

I N T R O D U C E R E

Blocada economică, comercială și financiară impusă de Guvernul Statelor Unite contra Cubei persistă și se intensifică în pofida cererii crescânde și categorice a comunității internaționale,  în special a Adunării Generale a Națiunilor Unite pentru eliminarea ei.

Deși actualul Guvern american a adoptat  unele măsuri pozitive, acestea sunt insuficiente și extrem de limitate și nu au intenția să strice  complexa încrengătură de legi,  reguli și dispoziții care  formează politica de blocadă contra Cubei.

Legea Comerțului cu Inamicul din 1917; legea Asistenței Externe din 1961; legea Administrării Exporturilor din 1979; Legea Torricelli din 1992; legea Helms-Burton din 1996 și reglementările de administrare a exporturilor nu numai că se mențin, dar și formează arhitectura juridică a unei politici  care este calificată drept un act de genocid, în virtutea Convenției de la Geneva din 1948 pentru Prevenirea și Sancționarea delictului de genocid, și ca un act de război economic  conform cu cele stabilite î Declarația  referitoare la Dreptul Războiului Maritim adoptat la Conferința Navală de la Londra  din 1909.

Ca urmare a aplicării stricte și feroce a legilor și a altor dispoziții normative, Cuba continuă  să nu aibă posibilitatea de a exporta și importa în mod liber produse și servicii în/din Statele Unite, nu poate utiliza dolarul american  în tranzacțiile financiare internațioale sau să dețină conturi în această monedă în bănci din terțe țări. Cubei nu i se permite nici accesul la credite la bănci din Statele Unite, filiale în terțe țări și de la instituțiile internaționale ca Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional sau Banca Interamericană de Dezvoltare.

În ciuda retoricii oficiale care vrea să convingă opinia publică internațională că actualul Guvern american a introdus o politică de schimbări pozitive, Cuba continuă să nu poată face comerț cu subsidiarele companiilor americane din terțe țări și cu  oameni de afaceri din terțe țări interesați să investească în Cuba, aceștia fiind amenințați sistematic și incluși pe liste negre.

Recrudescența persecuției din tranzacțiile financiare internaționale ale Cubei, inclusiv cele care se referă la organisme multilaterale  de cooperare cu Insula,  a fost una din trăsăturile marcate ale aplicării politicii de blocadă sub actuala administrație.

Acum, liderii grupurilor fundamentaliste anticubaneze care au controlul în Comitetul pentru Relații Externe  a Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, se pregătesc pentru o nouă lovitură în obsesia lor contra Cubei, destinată să împiedice și să pună obstacole prezenței  companiilor străine interesate în exploatarea petrolului din zona economică exclusivă a Cubei.

În acest sens, petiția înaintată Secretarului de Stat de Senatorul de Florida Bill Nelson, la 19 mai a.c.,  prin care cere administrației să intervină pe lângă guvernul spaniol  pentru ca  compania petrolieră spaniolă Repsol să sisteze prospecțiunile pe care  vrea să le facă în Cuba și demersul în același sens a unei delegații de cel mai înalt nivel politic   a guvernului Statelor Unite  la Madrid,  delegație condusă de Ken Salazar, Secretar al Departamentului de Interne, demonstrează  că activitatea contra Cubei nu cunoaște frontiere și nici suveranități.

În Raportul de față se consemnează că daunele economice directe provocate poporului cubanez de aplicarea blocadei economice, comerciale și financiare a Statelor Unite contra Cubei până în decembrie 2010, la prețurile curente, calculate în mod foarte conservator, atinge o cifră care depășește 104 miliarde dolari.

Dacă se ia în considerație deprecierea dolarului față de valoarea în aur pe piața financiară internațională, care a fost extrem de ridicată în anul 2010, și menține o tendință crescătoare,  daunele provocate economiei cubaneze ar fi mai mari de 975 miliarde dolari.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7

adaugă un comentariu

*