Blocada SUA asupra Cubei violează Dreptul Internațional

CAPITOLUL II.

PREJUDICIILE BLOCADEI ÎN SECTOARELE CU CEL MAI MARE IMPACT SOCIAL

2.1. Prejudicii provocate sănătății și alimentației.

Sectoarele de sănătate publică și alimentație continuă să facă obiectul prioritar al politicii de blocadă.

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

În perioada mai 2010-aprilie 2011 prejudiciile  aduse sectorului de sănătate publică se calculează la 15 milioane dolari, datorate în special cumpărării pe piețe îndepărtate și creșterii prețurilor de import de materiale consumabile de uz medical, precum și  de medicamente, reactive, piese de schimb și aparatură.

Prejudiciul cauzat Cubei de blocadă este deosebit de crud în  acest domeniu, nu numai pentru efectele economice, ci și pentru suferința pe care o provoacă pacienților și familiilor acestora de a nu putea avea, de multe ori și la momentul necesar, medicamentul potrivit pentru tratarea unei boli.

Deși exporturile  în Cuba de medicamente, accesorii și dispozitive medicale sunt autorizate prin Legea Torricelli (1992) și Legea pentru Reforma Sancțiunilor Comerciale  și Creșterea Exporturilor (2000), se mențin importante restricții. Vânzarea produselor pentru sectorul de sănătate nu beneficiază de  scutirea de licențe (sau licențe automate) stabilite pentru produsele agricole de Departamentul de Comerț.  Se cere o licență specifică, acordată de la caz la caz, cu o valabilitate determinată.

Produsele susceptibile de a fi autorizate trebuie să îndeplinească condițiile  de control și  clasificare stabilite de  Reglementările pentru Administrarea Exporturilor din Departamentul de Comerț, care stabilește Liste de Control, ținând seama de dispoziții dictate din considerente de siguranță națională sau  legate de industria  de biotehnologie.

Acordarea de licențe este condiționată  pentru ca guvernul Statelor Unite  să fie capabil să monitorizeze și să verifice, prin inspecții in situ sau alte mijloace, ca produsul să fie utilizat în scopul pentru care a fost autorizat. Ca politică, nu se autorizează vânzarea de tehnologie de vârf în acest sector.

Până acum, importurile realizate din Statele Unite direct au fost nesemnificative și în special este vorba de materiale consumabile.

Între multele exemple care  demonstrează  prejudiciile ocazionate în domeniul sănătății, sunt următoarele:

Institutul de Cardiologie și Chirurgie Cardiovasculară are prevăzute pentru anul curent circa 400 de intervenții chirurgicale. 0% dintre acestea vor fi  revascularizări aorto-coronariene pentru care sunt folosite între 24 și 30 de agrafe mamare de pacient. Dacă Cuba ar putea să achiziționeze acest produs de la Firma Horizon, americană, prețul ar oscila între 0,30 și 0,40 cent. Totuși, achiziționarea din terțe țări duce la creșterea prețului la 0,78 cenți.

De asemenea, retrăgându-se firma Saint Jude din Cuba,  cea care comercializa valvule mitrale și aortice, Institutul este obligat să achiziționeze aceste componente  din terțe țări la un preț de 1 200 dolari bucata, ceea ce înseamnă între 400 și 500 dolari mai mult decât  prețul de contract cu Saint Jude.  La fel se întâmplă cu  achiziționarea stabilizatorilor și mobilizatorilor cardiaci, care se folosesc pentru  chirurgia fără oprire cardiacă. Cubei i se refuză dreptul de a le cumpăra de la firma Medtronic.

Spitalul Frank Pais, specializat în ortopedie și traumatologie, a fost obligat să recurgă la alte piețe și să-i fie afectate serviciile ca urmare a refuzului companiei americane AMRON, cu sediul în California, de a-i furniza componentele necesare  reparațiilor la fiecare trei ani a Camerei Hiperbarice achiziționate de la firma mexicană REMISA. La fel, compania americană KAPACK  îi refuză acestui spital, fiind singurul care are o bancă de țesut osos în țară, furnizarea de pungi de polietilenă de înaltă densitate pentru protecția țesutului procesat, ceea ce provoacă nenumărate dificultăți.

Institutul Național de Endocrinologie și Boli Metabolice din Cuba nu a putut cumpăra de la firma americană Perkin Elmers aparatul contoar de Radiații Gamma, destinat  procesării analizelor hormonale care  se efectuează la diagnosticarea bolilor  acestei specialități, nici să obțină piesele de schimb pentru  a optimiza funcționarea aparatului achiziționat în anul 1974, astfel că a fost obligat să recurgă la  piața europeană cu o creștere de preț considerabilă.

De asemenea, Institutul de Oncologie și Radiobiologie,  la serviciul de Onco-pediatrie, nu a putut utiliza protezele extensibile pentru substituirea părților osoase în chirurgia tumorilor. Ca urmare, nu a putut efectua tratamentele de menținere  și nici funcționale la copiii și tinerii afectați de tumori maligne la oase,  pentru că protezele sunt comercializate de companii americane. Departamentul de Radioterapie al acestui institut de asemenea s-a confruntat cu serioase dificultăți la obținerea pieselor și accesoriilor ca  urmare a cumpărării  companiei MDS Nordion din Canada de către compania americană Best Medical.

Pe de altă parte, așa cum a fost denunțat în rapoarte anterioare,  Cubei continuă să-i fie refuzată cumpărarea de citostatice noi de producție americană ca adriamicina liposomal și nitrosoureas, specifice pentru tratarea tumorilor encefalice.

La fel se întâmplă cu antibioticele de ultimă generație pentru copiii sub un an, pentru cale bucală. Unele substitute sunt achiziționate, dar  parțial saucu întârziere, ceea ce limitează realizarea tratamentelor complete în perioada și momentul cerut.

Institutul de Oncologie este privat de un citometru de flux, pentru studierea celulelor canceroase, pentru că firma americană Becton Dickinson aflând că sunt destinate Cubei, a refuzat să vândă firmei intermediare.

Programul Național de Transplant Renal din Cuba  pentru studiul de histo-compatibilitate (HLA), pe baze științifice și etice, are nevoie de reactive serologice anti HLA de înaltă calitate, care timp de ani au fost achiziționate de la firma One Lamda, prin terțe țări. Recrudescența blocadei a influențat negativ achiziționarea acestor reactive, ceea ce va avea drept consecință paralizarea Programului Național de Transplant sau îl va situa pe un plan științific inferior.

ALIMENTAȚIA

Blocada influențează negativ sectorul de alimentație și prejudiciază în mod direct populația cubaneză datorită sensibilității acestei probleme.

Din martie 2010 până în martie 2011, prejudiciile se calculează la 120 300 000 dolari.

Nevoia de a cumpăra alimente pe piețe îndepărtate, cu creșterea asigurării și a navlosirii și de multe ori în condiții defavorabile, caracterizează efectele blocadei în acest domeniu.

În ciuda posibilității de a importa produse agricole și alimente din Statele Unite, Întreprinderea ALIMPORT se confruntă cu dificultăți generate de condițiile oneroase și extrem de severe în care se realizează aceste  achiziții din 2001 încoace, precum și prejudiciile care se reflectă  în domeniul financiar și în pierderea oportunităților logistice față de alte piețe. Prejudiciul se estimează la 90 800 000 dolari.  Cu această valoare  s-ar fi putut cumpăra unul din aceste produse la prețul mediu din 2010: 325.000 tone de grâu, sau 380.000 tone de  porumb sau 125 000 tone de carne de pasăre.

Se menține mecanismul complex de licențe care operează atât la vizitele impresarilor americani, cât și la semnarea contractelor, transportul și plata corespunzătoae acestor tranzacții. Pe lângă aceste condiții, OFAC  are facultatea de a anula aceste licențe fără aviz prealabil și fără argumente explicite.

Următoarele exemple ilustrează situația:

Întreprinderea CORACAN S.A. dedicată producției și comercializării de alimente instant a fost afectată în anul 2010  cu 162 100 dolari. Această întreprindere  s-a confruntat cu serioase dificultăți la achiziționarea de îndulcitori hipocalorici artificiali, în mod deosebit  edulcorantul neotame,  a cărui putere de îndulcire oscilează între 8000 și 13 000 ori  decât zahărul, dat fiind că fabricare și comercializarea  acestui produs este monopolizată de companiile americane.

Întreprinderea comercială CARIBEX a fost afectată de imposibilitatea de a  avea acces pe piața americană, unde cozile de langustă sunt exceptate de la taxele tarifare, în timp ce pe piața europeană, Canada și China,  sunt grevate de taxe de 4,3, 5 și 10% respectiv,  ceea ce a reprezentat un prejudiciu de ordinul a 573 100 dolari.

Imposibilitatea de a avea acces la piața americană cu romul cubanez, în special marca lider Havana Club, înseamnă că nu s-au mai vândut 2 600 000 lăzi de rom, care calculate la prețul mediu de facturare a Havana Club Internacional în anul 2010, reprezintă un prejudiciu economic de 100 132 000 dolari.

Întrerpinderea de export CUBAEXPORT a înregistrat un prejudiciu generat de  greșala a doi clienți din Europa care au plătit în dolari o sumă de peste 270 000 dolari la cumpărarea a peste 140 de tone de miere vrac care trebuia plătit în euro și franci elvețieni. Sumele au fost congelate, astfel că întreprinderea a fost afectată fiindcă banii au fost sechestrați și nu au fost restituiți, încasându-se numai o parte.

Întrerpinderea importatoare QUIMIMPORT, care se ocupă cu furnizarea de  îngrășăminte, erbicide și insecticide pentru agricultură, ar putea achiziționa multe din aceste produse  pe piața americană dacă nu ar exista blocada. În perioada analizată nu s-a putut concretiza importul direct din Statele Unite de fosfat diamonic (DAP), din cauza dispozițiilor blocadei din partea furnizorului,  așa că până la urmă întreprinderea a trebuit să importe de pe alte piețe cu un cost adițional de 197 600 dolari.

2.2. Prejudicii cauzate schimburilor academice, științifice, culturale și sportive.

Sectoarele de educație, cultură și sport au fost și continuă să fie  puternic afectate de blocadă.

Presupusa ”flexibilizare”  a guvernului Statelor Unite în legătură cu normele  de călătorie în Cuba de pe teritoriul american pentru unele grupuri de cetățeni americani, ca studenți, academicieni, ziariști sau membri ai organizațiilor religioase, nu are în realitate scopul de a promova relațiile de prietenie între cele două popoare, ci de a promova scopurile politice și ideologice proprii spre Cuba.

EDUCAȚIA

În ciuda eforturilor pe care le face guvernul cubanez pentru a garanta educația pentru toți, efectele blocadei se traduc în carențe zilnice care afectează procesul de învățământ, cercetarea și munca științifică a studenților și profesorilor în general.

Rezultantă a acestei politici, Cuba rămâne fără acces la piața americană pentru a cumpăra  rechizite școlare și materiale fundamentale pentru repararea și întreținerea rețelei școlare,  astfel că se vede obligată să achiziționeze de pe piețe îndepărtate cu un prejudiciu economic de 881 400 dolari.

Cu această sumă s-ar fi putut cumpăra  diverse materiale didactice pentru învățământul la științele naturale și educație  în toate școlile primare, școlile speciale și secundare gimnaziale. De asemenea s-ar fi putut cumpăra peste 15 000 de sfere geografice  de care este nevoie în școlile primare și acoperirea costului foliilor de PVC necesare pentru producția de un an de componente de cuvinte care se folosesc în școlile primare și speciale la învățarea citirii și scierii.

Educația specială este  extrem de sensibilă pentru populația cubaneză.  Proiectul ”Adâncirea modelului cubanez de includere școlară la Santiago de Cuba”, aprobat de Agenția Spaniolă de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (AECID) în anul 2008,  cu o valoare de 100 000 de euro, avea ca obiectiv specific  să îmbunătățească incluziunea educativă a elevilor din ciclul primar și gimnazial cu nevoi speciale (deficiențe fizice, de vedere, auditive și înapoiere mintală), de acest program beneficiind direct 310 copii și tineri cu deficiențele semnalate mai sus.

Totuși, din cauza blocadei a fost extrem de dificilă achiziționarea  de ecrane tactile, table interactive, tastaturi inteligente, imprimante și mașini de scris și de înregistrat, între alte mijloace indispensabile pentru a desfășura o educație specială cu calitate maximă și rezultate.

Sectorul Educație Superioară  între aprilie 2010 și martie 2011 a suferit pierderi de 5 703 443 dolari, din prejudicii în producție și servicii, imposibilitatea accesului la tehnologie americană, prețuri de import prin  reorientarea  piețelor și  concecințele monetar-financiare.

Universitatea din Ciego de Avilas a fost serios afectată  în munca de laborator din cauza refuzului firmei LKB-Pharmacia  sau BioRad de a  efectua întreținerea unui cromograf de purificare a proteinelor, la o centrifugă refrigerată, printre alte aparate. Prejudiciile provocate  ating 94 716 dolari.

CULTURA

În perioada analizată prejudiciile aduse sectorului culturii ating 14 913 300 dolari, ceea ce include în principal veniturile neîncasate din exportul de bunuri și servicii,  reorientarea pe alte piețe, cheltuieli suplimentare de navlosire și asigurări și prejudicii mentar-financiare.

Se menționează numai câteva exemple:

La 3 noiembrie 2010, Departamentul Trezoreriei a informat Centrul de Studii cubaneze  de la New York că nu-i va reînnoi licența pentru a derula proiecte de schimburi culturale cu instituții cubaneze.

Întrepridnerea ARTEX S.A. a fost afectată la comercializarea de  discografie, servicii fotografice și drepturi editoriale din cauza imposiblității de a vinde discuri  la prezentările care se fac în Statele Unite.  Prejudiciul atinge 150 000 dolari.

Consiliul Național al Patrimoniului Cultural nu are acces la programe le noilor tehnologii ca Google Earth și softurile Mapinfo și Arcview, folosite  la tratarea hărților și informației digitale, cu respectivele instrucțiuni pentru învățarea uzului cel mai adecvat. La fel,  nu au avut posibilitatea să achiziționeze materiale didactice, audiovizuale și bibliografice, precum și accesoriile necesare pentru echiparea atelierelor și laboratoarelor specializate ale diferitelor manifestări artistice.

Institutul Cubanez de Artă și Industrie Cinematografică (ICAIC) a fost afecta la publicitatea comercială din cauza imposibilității de a participa împreună cu companiile americane cre se dedică publicității în sectoare ca linii aeriene, turism, artă, cultură și sport. Prejudiciul se calculează la 220 000 dolari.

Cinematografia cubaneză, ca urmare a blocadei, s-a văzut în imposibilitatea de a achiziționa din Statele Unite materiale, piese de schimb și echipamente, ca  peliculă virgină și produse chimice pentru Laboratorul Cinematografic al ICAIC, pe lângă accesorii pentru aparatura cinematografică, uzul licențelor, patentelor și mărcilor, ca THX, Dolby, MAC, Avid, Toons și Scenarist, pentru procesele de post-producție audiovizuală.

SPORT

Sportul cubanez nu scapă de efectele blocadei. Prejudiciile se calculează la 1 546 565 dolari.

Proiectul MARABANA/MARACUBA 2010 nu a putut avea participarea a circa 300 de alergători americani din cauza neacordării de permis de călătorie spre Cuba, lucru care a provocat o pierdere la acest Proiect de aprox. 102 000 dolari.

La 17 februarie 2011, Departamentul Trezoreiei din Statele Unite a respins cererea de licență  a ”Sarasota Yacht Club” de a organiza în Cuba ”Regata Sarasota-Havana”

Cuba se confruntă cu îngrădiri la achiziționarea de  materiale sportive de la Louisville, Wilson, Xbat și Rawlings, pentru că produsele  sunt fabricate de companii americane. Multe din aceste articole sunt de uz obligatoriu  conform  Regulamentelor Oficiale ale Federațiilor Internaționale,   așa că a trebuit să fie cumpărate din terțe țări, cu un prejudiciu de 450 000 dolari.

Pentru al patrulea an consecutiv, Cuba continuă să nu poată cumpăra  aparatul de Cromatografie Lichidă de înaltă presiune, care este esențial pentru activitatea controlului antidoping. În ciuda demersurilor realizate de Agenția Mondială Antidoping, guvernul Statelor Unite interzice Firmei  Agilent Technologies vânzarea acestui aparat.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7

adaugă un comentariu

*