Blocada SUA asupra Cubei violează Dreptul Internațional

CONCLUZII

În pofida cererilor intense și crescânde  ale comunității internaționale  adresate guvernului american  pentru o schimbare față de Cuba, ridicarea blocadei și normalizarea relațiilor bilaterale, guvernul Președintelui Obama a menținut intactă politica de blocadă.

 

Blocada  violează Dreptul Internațional, este contrară principiilor  și scopurilor Cartei Națiunilor Unite și constituie o încălcare a dreptului la pace, dezvoltare și siguranță a unui stat suveran. Este, în esența și scopurile ei, un act de agresiune unilateral și o amenințare permanentă la stabilitatea unei țări. Blocada constituie o încălcare masivă, flagrantă și sistematică a drepturilor  omului unui întreg popor. De asemenea, încalcă drepturile constituționale ale poporului american, îngrădindu-i dreptul  la a călători în Cuba. De asemenea, încalcă drepturile suverane ale multor altor state prin caracterul ei extrateritorial. Prejudiciul economic direct cauzat poporului cubanez de aplicarea blocadei economice, comerciale și financiare a Statelor Unite până în decembrie 2010, la prețurile curente, calculate foarte  conservator,  atinge o cifră de peste 104 miliarde de dolari.

Dacă se ia în considerație deprecierea dolarului față de valoarea  aurului pe piața financiară internațională,  care a fost extrem de ridicată în anul 2010, și menține o tendință crescătoare,  daunele în economia cubaneză ar depăși 975 miliarde dolari.

Blocada continuă să fie o politică absurdă, ilegală și moralmente  de nesusținut,  care nu a atins și nici nu va atinge scopul pe care și l-a propus de a înfrânge voința  patriotică a poporului cubanez de  păstrare a suveranității sale,  independenței și dreptului la libera determinare, dar provoacă lipsuri și suferințe populației, îngrădește și întârzie dezvoltarea țării și  dăunează  serios economiei Cubei. Este principalul obstacol în calea dezvoltării  economice a Cubei.

Președintele Statelor Unite  are prerogativele  suficiente pentru a  modifica semnificativ blocada contra Cubei, chiar fără intervenția Congresului.

Blocada este o politică unilaterală, imorală și respinsă atât în Statele Unite cât și de comunitatea internațională. Statele Unite trebuie s-o ridice  fără întârziere și necondiționat.

Încă o dată, Cuba  este încredințată că va avea sprijinul comunității internaționale la cererea sa insistentă de a se pune capăt blocadei economice, comerciale și financiare impusă de guvernul Statelor Unite.

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7

adaugă un comentariu

*