Cuvântarea Preşedintelui executiv al Asociaţiei “Che Guevara”, Emilia Goldhagen, la Conferinţa naţională a asociaţiilor de prietenie cu poporul cubanez din 29 octombrie 2011 de la Târgovişte

Din partea Asociaţiei Che Guevara, în calitate de Preşedinte executiv, am deosebita onoare şi plăcerea să aduc salutul membrilor săi tuturor participanţilor la această amplă conferinţă a asociţiilor, fundaţiilor şi grupurilor de  prietenie româno-cubaneze: pe delegaţi, pe invitaţi, pe reprezentanţii eroicului popor liber al Cubei revolutionare, membrii Ambasadei Republicii Cuba în România în mod deosebit Excelenţei sale  Marta Caridad Fajardo Palet, pe gazdele noastre, pe organizatori în frunte cu colegul nostru Ion Hotinceanu şi reprezentanţii presei.

În conformitate cu scopul  şi obiectivele pe care şi le-a propus la înfiinţare şi anume:

“de a  întreține și consolida relațiile de prietenie și înțelegere, culturale, economice și umane dintre popoarele român și cubanez” prin:

-  promovarea valorilor culturale, spiritule și materiale ale poporului cubanez în România”;

-  facilitarea comunicarii între cetăţenii Republicii Cuba și România dintre autorităţile române și cubaneze sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu preocupări similare, în probleme de interes umanitar, economic, cultural, științific, educație  și învățământ prin  acordarea de servicii de mediere și consultanță;

- organizarea de manifestări culturale – expoziții, simpozioane, spectacole, excursii etc. – în vederea cunoașterii reciproce, a relităților din Cuba în România și a celor din România în Cuba precum și a personalitatii marelui erou al luptei pentru emanciparea popoarelor Ernesto Che Guevara”, Asociaţia de Prietenie româno cubaneză “Che Guevara” , în perioada ce s-a scurs de la ultima Conferinţă, cea din 2009, să transpună în practică aceste obiective.

Printre realizări menţionez doar câteva.

Astfel:

  1. am organizat în vara anului trecut, la Bacău, o amplă manifestare expoziţională dedicată istoriei şi culturii popoarelor latino-americane la care standul Cubei a avut un rol central. În cadrul acestor manifestări au fost organizate întălniri a reprezentanţilor ambasadei, a Excelenţei sale d-na ambasador Marta Fajardo Palet, cu autorităţile locale şi judeţene, instituţii de învăţământ şi cultură. Trebuie să menţionez în acest sens aportul deosebit al Sucursalei Bacău a asociaţiei noastre, condusă de tovaraşul Aurel Acatincăi, în reuşita acestei manifestări;
  2. am realizat pe internet un site al asociaţiei prin intermediul căruia să aducem la cunoştinţa opiniei publice activitatea noastră; – realităţile din Cuba, eforturile acesteia pentru a învinge greutăţile generate de blocada instituită de SUA împotriva ei de peste 50 de ani, de lupta sa în cadrul instituţiilor internaţionale, în special ONU, pentru ridicarea acestei acţiuni ilegitime şi inumane împotriva unui popor cu adevărat liber şi care şi-a câştigat această libertate cu sânge. De asemenea un loc special este rezervat prezentării problematicii privind Cazul celor 5 eroi reţinuţi, condamnaţi şi întemniţaţi pe nedrept în aşa-zisa ţară model a democraţiei, a libertăţii, a respectării drepturilor omului şi portdrapel al luptei împotriva terorismului – SUA.
  3. am participat la toate manifestările organizate de Ambasadă: gale a filmului Cubanez, expoziţii, conferinte de presă şi altele.

Asociaţia noastră consideră că se poate face mai mult în direcţia promovării idealurilor de prietenie şi colaborare în cât mai multe domenii între România şi Cuba, între popoarele român şi cubanez şi îşi propune să acţioneze în această direcţie şi în viitor.

Apreciem în mod deosebit efortul depus de Asociaţia „Jose Marti” pentru organizarea în bune condiţii a acestei Conferinţe şi ne angajăm să organizăm noi, Asociaţia Che Guevara, pe cea viitoare, la Bucureşti.

Mulţumesc pentru atenţie

adaugă un comentariu

*