Declaratia Ministerului de Externe al Republicii Cuba

Declaratia  Ministerului de Externe al Republicii Cuba fata de comportamentul inacceptabil al Secției de Interese a Statelor Unite  (SINA) de la Havana

Secția de Interese a Statelor Unite  (SINA) de la Havana, continuă să funcționeze ca un cartier general al politicii de subversiune dusă de guvernul american contra Cubei, având printre scopurile principale acela de a fabrica o mișcare de opoziție la guvernul legitim al Cubei și destabilizarea internă  pentru a provoca o ”schimbare de regim” în țara noastră.

Așa cum a fost denunțat din timp, în ultimii ani,  SINA a continuat să desfășoare acțiuni ilegale, care nu au nimic de-a face cu funcțiile unei misiuni diplomatice și care constau în promovarea,  asistența, instruirea, antrenarea, finanțarea și aprovizionarea cu mijloace și tehnologii diverse pe mercenarii din Cuba. Diplomații acestui oficiu incită permanent aceste persoane,  care promovează interesele Guvernului Statelor Unite contra Cubei în schimbul unei bune retribuții în bani, ca să participe la acțiuni provocatoare, să desfășoare campanii de manipulare și să acționeze contra ordinii constituționale cubaneze.

În aspirația de a exercita rolul conducător în sarcina imposibilă de a-i transforma pe mercenarii săi într-o mișcare credibilă de opoziție internă, SINA canalizează fonduri din bugetul Guvernului Statelor Unite și mijloace financiare pentru a alimenta afacerea subversiunii interne.

În activitatea de amestec în treburile interne ale Cubei, SINA  a ajuns la situatia extrema de a-și asuma sarcini de specializare, stabilind în interiorul sediului săli și centre ilegale de Internet pentru a  antrena și  oferi cursuri diverselor persoane, cu scopul  ca acestea să acționeze contra intereselor statului cubanez, încălcând flagrant Convenția de la Viena care reglementează relațiile diplomatice, legile cubaneze și chiar acordul pe baza căruia s-a deschis Secția de Interese.

În Cuba, ca în multe alte țări,  este nevoie de consimțământul statului cubanez și aprobarea Ministerului Educației Superioare pentru a putea organiza cursuri sau programe de învățământ. De asemenea este necesară autorizația și o licență de operare dată de Ministerul de Informatică și Comunicații pentru a oferi servicii de Internet. SINA nu are nici un permis pentru aceste prestații pe care le realizează fără aprobarea autorităților cubaneze pentru că sunt ilegale.

Este inacceptabil și cinic faptul că acest tip de programe pe care le promovează SINA, incompatibile cu funcțiile unei misiuni diplomatice, sunt desfășurate de țara care susține, prin lege și decizia guvernului său, o politică de ostilitate fățisă și de blocadă destinată supunerii și distrugerii Revoluției și care, printre alte aspecte, restrânge schimburile libere educaționale, culturale, academice, științifice și sportive dintre cele două țări și împiedică Cuba să se conecteze la zecile de cabluri submarine care înconjoară Insula pentru a putea avea acces la Internet.

Există dovezi cu prisosință că activitățile ilegale desfășurate  de SINA sunt finanțate cu fonduri oficiale ale guvernului american, care sunt adjudecate  anual de Departamentul de Stat și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în virtutea  capitolului 109 al Legii Helms-Burton, lege care are ca scop explicit să promoveze schimbarea sistemului politic, economic și social al Cubei.

Aceste acțiuni subversive, împreună cu recrudescența blocadei economice, comerciale și financiare,  urmărirea tot mai feroce a tranzacțiilor financiare cubaneze și folosirea de noi pretexte pentru a eluda propunerea de a susține un dialog serios, respectuos și în condiții de egalitate între cele două țări, propunere pe care Cuba a reiterat-o, demonstrează că Guvernul actual al Statelor Unite nu are voința reală de a lăsa în urmă cele mai rele politici și practici ale Războiului Rece și nu renunță la intențiile de a încerca să supună țara noastră dictatului lor.

Ministerul de Externe denunță activitățile ilegale, de amestec, ofensive și provocatoare ale Secției de Interese a Statelor Unite și cere  să înceteze cu incitarea permanentă la organizarea de acțiuni destinate  răsturnării ordinii constituționale pe care poporul cubanez a ales-o în mod legitim și suveran.

Ministerul de Externe reafirmă că Cuba nu va ceda teren amestecului și va folosi toate mijloacele legale de care dispune pentru a apăra suveranitatea cucerită și  respectarea poporului cubanez și a legilor țării.

Havana, 1 noiembrie 2012

adaugă un comentariu

*