Discursul Ministrului de externe Bruno Rodriguez

Doamnă Președintă,

Slăbiciunea economiei globale, în particular cea a Statelor Unite și Europei, continuă să arate că criza economică începută în anul 2008 nu a fost depășită.

În țările dezvoltate, povara teribilă a consecințelor ei  se descarcă pe umerii celor care muncesc,  a șomerilor, imigranților și săracilor, care sunt reprimați cu brutalitate când își apără pașnic drepturile.

Țările din Sud, permanent expoliate, suferim distorsiunile unei ordini economice mondiale care exclude interesele noastre legitime.   Suferim impactul teribil al protecționismului și  creșterea susținută a prețurilor la alimente și hidrocarburi. Populația din multe țări în curs de dezvoltare este victima epuizării modelului economic neoliberal și a sechelelor jafului și  excluderii. Consecințele politice și sociale se resimt pe toate continentele.

Doamnă Președintă,

În circumstanțele  unei crize economice globale și a epuizării resurselor naturale ale planetei, care va fi răspunsul  forțelor extremiste de dreapta care sunt sau  ajung la putere ca rezultat al pedepsirii și disperării alegătorilor?

În fața pericolului crescând și universal de război,  pentru o nouă reîmpărțire a lumii și a schimbării climatice, vom putea acționa unite țările din Sud ca o condiție indispensabilă pentru a ne salva?

În fața atâtor pericole serioase, America Latină și Caraibele,  cea a lui Bolivar și Marti,  se integrează,  decide să facă ceea ce ei n-au apucat să termine.  Nu vor reuși să ne dezbine, nici să ne învrăjbească. ALBA este  un mic dar puternic moralmente mănunchi de popoare și noua Comunitate a Statelor Latinoamericane și Caraibiene este un fapt împlinit. Toată puterea Anzilor se va exprima curând la o conferință la nivel înalt care va fi o naștere istorică la Caracas,  epicentrul independenței americane, unde poporul bolivarian  a cucerit puterea și un lider continental, Președintele Hugo Chavez Frias, devine  gigantic.

Mai mult ca niciodată, trebuie să mapărăm Națiunile Unite, dar cea mai mare provocare este de a le transforma într-o organizație care să slujească interesele legitime ale tuturor Statelor, în loc de  arbitrarietîțile și abuzurile  câtorva țări bogate și puternice. Trebuie să facem în așa fel încât să prevaleze Dreptul Internațional și Obiectivele și Principiile  Cartei în fața forței brute care  încearcă să le măture.

Este necesar  să fie restabilit rolul  rector al acestei Adunări și refondat Consiliul de Securitate.

Doamnă Președintă,

Adunarea Generală are inevitabila obligație morală, politică și juridică de a asigura recunoașterea unui Stat palestinian independent, înăuntrul frontierelor anterioare anului 1967 și cu capitala la Ierusalimul Estic, ca Membru deplin al Organizației Națiunilor Unite.

Trebuie să facă acest lucru cu sau fără Consiliul de Securitate, cu veto american sau fără acesta, cu sau fără noi negocieri de pace.

Dacă se recunoaște dreptul inalienabil al poporului palestinian la independență, suveranitate și autodeterminare, dacă se recunoaște că trebuie restabilită exercitarea drepturilor omului  ale palestinienilor, dacă se acceptă că blocada din Gaza, constrângerea economică și segregația  care simbolizează infamul zid, sunt crime, dacă  supunerea unei națiuni la condiții care îi amenință existența  este tipificată ca genocid,   atunci Statele Membre  trebuie să adopte toate măsurile licite pe care le  are la îndemână pentru a asigura protecția civililor palestinieni, Adunarea Generală trebuie să acționeze acum.

Cuba, din care face parte o mică comunitate evreiască, condamnă de asemenea injustiția istorică a antisemitismului, crima contra Umanității care a fost Holocaustul și recunoaște și dreptul Statului Israel la existență. Poporul nostru nutrește numai sentimente de  fraternitate  față de poporul israelit și el victimă a acestui conflict.

La fel proclamă că Statele  Untie  au obligația morală, politică și juridică de a înceta cu veto-ul permanent  opus rezoluțiilor Consiliului de Securitate și destinate a  proteja pe civilii palestinieni.

Uniunea Europeană ar trebui să se opună acestui veto și să se abțină de a sprijini imperiul  la presiunea brutală pe care o exercită asupra Membrilor acestei Adunări și a Consiliului însuși. Și Europa ar trebui să denunțe, pentru că este cert și just, că aceste crime n-ar avea loc  fără  aprovizionarea militară, susținerea financiară și impunitatea  pe care Statele Unite o asigură guvernului din Israel.

Pagina: 1 2 3

adaugă un comentariu

*