Discursul rostit de Presedintele Cubei, Raul Castro, la funeraliile lui Nelson Mandela

Domnule Președinte Jacob Zuma,
Familia lui Nelson Mandela,
Înalți demnitari,
Popor frate al Africii de Sud,

Îi aducem un emoționat omagiu lui Nelson Mandela, recunoscut ca simbol suprem de demnitate și de consacrare  neclintită luptei revoluționare pentru libertate și justiție; ca un profet al unității, reconcilierii și păcii.

Împreună cu tovarășii săi de luptă, a condus poporul în bătălia contra apartheidului, pentru a deschide drumul spre o nouă Africă de Sud, nerasistă și unită în căutarea fericirii, egalității și bunăstării pentru toții fiii ei, pentru a depăși sechelele colonialismului, sclaviei și segregației rasiale.

Exemplu de integritate și perseverență, a condus apoi efortul  îndreptat spre eliminarea sărăciei, diminuarea inegalității și crearea de posibilități pentru toți.

Mandela este un exemplu fără pereche pentru America Latină și Caraibe, care avansează spre unitate și integrare, în beneficiul popoarelor, respectând diversitatea  cu convingerea că dialogul și cooperarea  reprezintă calea pentru soluționarea diferențelor și conviețuirea civilizată a celor care gândesc diferit.

Omenirea nu va putea răspunde provocărilor colosale care îi amenință propria existență dacă nu o va face printr-o nouă concertare a eforturilor între toate țările, așa cum viața lui Mandela o demonstrează.

Cuba, în venele căreia curge  sânge african, a apărut din lupta pentru independență și abolirea sclaviei și, ulterior, a avut privilegiul de a  lupta și construi împreună cu națiunile africane.

Nu vom uita niciodată omagiul emoționant al lui Mandela adus luptei noastre comune, când ne-a vizitat, la 26 iulie 1991, și a spus: ”poporul cubanez ocupă un loc special în inima popoarelor Africii”.

Îmi amintesc prietenia strânsă cu Fidel Castro, simbol al înfrățirii dintre africani și cubanezi, spunând: ”Nelson Mandela nu va trece în istorie pentru cei 27 de ani pe care i-a trăit acolo încarcerat fără să cedeze niciodată nimic din idealurile sale; va rămâne în istorie pentru că a fost  capabil să-și smulgă din inimă orice urmă de venin pentru pedeapsa atât de nedreaptă; pentru generozitatea și înțelepciunea cu care în ceasul victoriei a știut să-și conducă atât de strălucit poporul eroic plin de abnegație, știind că noua Africă de Sud n-ar putea niciodată să se edifice pe o temelie de ură și răzbunare”.

Onoare și glorie eternă lui Nelson Mandela și eroicului popor al Africii de Sud!
Vă mulțumesc.

adaugă un comentariu

*