Discursul rostit de Președintele Raul Castro la plecarea din Cuba a Sanctității Sale Benedict XVI

Havana, 28 martie 2012.

Sanctitate,

De la sosirea Dv. pe pământ cubanez, poporul nostru v-a întâmpinat și astăzi vă conduce cu sentimente de respect și afecțiune.

Vizita Dv.  a decurs într-o atmosferă de înțelegere reciprocă. Întâlnirea Dv. cu cubanezii a oferit posibilitatea de a ne cunoaște mai bine și să constatăm justețea obiectivelor noastre.

Cuba a avut ca principal obiectiv demnitatea deplină a ființei umane. Suntem conștienți că aceasta nu se construiește  numai pe baze materiale, ci și pe valori spirituale, ca generozitatea, solidaritatea, sentimentul dreptății, altruismul, respectul reciproc, cinstea și dragostea de adevăr.

A face binele comun a fost un principiu pe care l-am învățat de părintele Felix Varela. Apoi, Jose Marti a scris că ”a fi cult este singurul mod de a fi liber” și ne-a chemat să ”cucerim toată dreptatea”.

Conferim suprema importanță familiei,  favorizăm tot ce o înalță și acordăm un rol privilegiat părinților în educarea copiilor. Ne îngrijim de copilărie ca de cea mai mare speranță și încurajăm tineretul, fără nici un paternalism, să participe liber și creator la realizările societății noastre.

Recunoaștem contribuția patriotică a emigrației cubaneze, de la aportul decisiv la independența noastră a lucrătorilor de la Tampa și Cayo Hueso și a tuturor acelora care au susținut aspirațiile lui Jose Marti, până la cei care se opun astăzi și atacă Cuba și manipulează tema migratorie în scopuri politice. Am făcut eforturi îndelungate pentru deplina normalizare a relațiilor Cubei cu emigrația care simte iubire pentru Patrie și familiile lor și vom persista prin voința comună a națiunii noastre.

Acesta este un popor drept care se mândrește cu virtuțile celor cinci eroi condamnați pentru că au luptat contra flagelului terorismului și  pentru că au apărat adevărul care-i însoțește în fiecare minut a nemeritatei lor încarcerări și împărtășește sentimentele familiilor care suferă.

Țara noastră se bucură că este printre cele care au făcut mult pentru viață, libertate și demnitate umană.

Împărtășim certitudinea că numai mobilizarea conștiinței popoarelor, respectul reciproc, dialogul și cooperarea vor permite lumii să găsească soluții la cele mai grave probleme.

Sanctitate,

Am găsit multe și profunde coincidențe, deși, cum este firesc, nu gândim la fel în toate chestiunile.

Poporul cubanez, plin de abnegație și instruit, a ascultat cu mare atenție fiecare cuvânt rostit de Sanctitatea Voastră.

Pentru decizia de a ne vizita, pentru sentimentele de afecțiune îndreptate spre toți cubanezii, de care ne vom aminti întotdeauna, vă exprim, în numele Cubei și al meu personal, profunda noastră recunoștință și apreciere.

Vă mulțumesc.

adaugă un comentariu

*