Mesaj

fiveheroes

Mesajul comun al Asociației ”CHE GUEVARA” și Comitetul Român pentru Eliberarea celor Cinci  adresat celui de-al VIII-lea Colocviu  Internațional de la Holguin-Cuba – 28 noiembrie/ 1 decembrie 2012

Stimați prieteni și prietene!

Transmitem salutul nostru frățesc celui de-al VIII-lea Colocviu pentru Eliberarea Celor Cinci Eroi Cubanezi.

Cunoaștem faptul că după triumful Revoluției, la 1 ianuarie 1959, Cuba a fost ținta agresiunilor de tot felul încurajate sau inițiate de pe teritoriul  SUA de către grupările contrarevoluționare cu scopul de a zădărnicii eforturile majorității poporului cubanez de a-și făuri o nouă societate bazată pe principiile socialismului în condiții de libertate și suveranitate națională deplină.

În fața acestor multiple agresiuni dar și al consecințelor Blocadei economice și comerciale instituite de SUA, stat ce se consideră în mod ipocrit ”etalon al democrației și respectării drepturilor omului dar și campion al luptei împotriva terorismului”, blocadă ce durează de peste 50 de ani, fără întrerupere, Statul Cubanez, în mod legitim, a intreprins acțiuni de autoapărare printre care se numără și acțiunea grupului de cubanezi ce s-a infiltrat în bazele teroriste  de la Miami, cu scopul de a  culege informații care să servească la  prevenirea pregătirii unor atacuri viitoare contra poporului cubanez. Dovezile pe care le-au găsit au fost  predate cu încredere de autoritățile cubaneze autorităților americane, care în loc să acționeze pentru prevenirea și neutralizarea organizațiilor care acționau dușmănos împotriva statului suveran Cuba, au procedat la arestarea celor Cinci cubanezi. Acest lucru demonstrează că SUA erau parte la aceste acțiuni dușmănoase cu evident caracter terorist.

Cei Cinci, după un îndelungat proces judiciar discutabil, au primit cele mai severe și nedrepte condamnări. Apreciem în mod deosebit faptul că  Cei Cinci prizonieri s-au menținut fideli ideilor, principiilor promovate de Revoluția cubaneză și  credincioși în apărarea acesteia.  Atitudinea lor demnă le-a atras admirația și solidaritatea multor persoane din lumea întreagă.

Asociația ”CHE GUEVARA”-România și Comitetul Român pentru Eliberarea celor Cinci consideră că procesul desfășurat în SUA contra celor Cinci este un proces politic iar singurul lui  scop este de a pedepsi Cuba pentru că a devenit, datorită Revoluției, Primul Teritoriu Liber din America.

Avem convingerea că numai solidaritatea internațională îi va putea elibera.

Ne reafirmăm  angajamentul nostru solidar de a milita pentru  eliberarea lor cu toate mijloacele care ne stau la dispozitie.

Primiți  solidaritatea noastră angajantă.

Libertate pentru Cei Cinci Eroi Cubanezi deținuți în SUA!

București România 25 noiembrie 2012
Hasta la vicdtoria siempre!

Asociația ”CHE GUEVARA”
Președinte
Petre Ignatencu

Comitetul Român pentru Eliberarea celor Cinci
Președinte
Ing dipl Cețu Constantin

adaugă un comentariu

*