Raportul Cubei la Natiunile Unite pentru ridicarea blocadei

RAPORTUL CUBEI LA  REZOLUȚIA 66/6 A ADUNĂRII GENERALE A NAȚIUNILOR UNITE

”NECESITATEA DE A SE PUNE CAPĂT BLOCADEI ECONOMICE, COMERCIALE ȘI FINANCIARE IMPUSĂ  CUBEI DE STATELE UNITE ALE AMERICII”.

”Sancțiunile noastre legale reflectă principalele noastre interese  de securitate națională și interese de politică externă, iar OFAC le urmărește  în mod exhaustiv. Acest anunț istoric * ar trebui să servească de avertizare clară pentru oricine încearcă să profite  și să  eludeze interdicțiile impuse de SUA”…Adam Szubin, Directorul Oficiului de Control a Activelor Străine din Departamentul Trezoreriei al guvernului Statelor Unite, iunie 2012.

*Se referă la amenda de 619 milioane de dolari impusă băncii olandeze ING pentru că a făcut tranzacții financire cu Cuba și alte țări, cea mai mare din istorie care a fost impusă de Guvernul Statelor Unite unei bănci străine pentru că a întreținut relații comerciale cu Cuba.

INTRODUCERE

Blocada economică, comercială și financiară contra Cubei a început să se aplice chiar din momentul triumfului Revoluției Cubaneze din 1959 și, de-a lungul anilor, s-a instituționalizat și rafinat tot  mai mult prin aprobarea de decrete prezidențiale și măsuri legislative care au făcut-o  progresiv tot mai feroce și cuprinzătoare.

Din acel moment, politica de asfixiere economică pe care o reprezintă nu a încetat nici o clipă, ceea ce reflectă clar obsesia administrațiilor succesive ale Statelor Unite  de a distruge  sistemul politic, economic și social ales de poporul cubanez în exercitarea drepturilor sale la libera determinare și suveranitate. În toți acești a  s-au intensificat și întărit mecanismele politice, legale și adminsitrative ale acestei politici cu scopul de a-i face instrumentele mai eficace.

Eșafodajul pe care se sprijină blocada are toate atributele unui act de genocid, în virtutea Convenției de la Geneva din 1948 pentru Prevenirea și Sancționarea Delictului de Genocid, și ca act de război economic  conform Declarației referitoare la Dreptul Războiului Maritim adoptată de Conferința Navală de la Londra din 1909. Așa cum se poate verifica consultând site web ale Departamentului Trezoreriei și Comerțului SUA, blocada contra Cubei continuă să fie sistemul de sancțiuni unilaterale cel mai injust, cuprinzător, sever și îndelungat care a fost aplicat vreodată unei țări.

Ca urmare a aplicării stricte și agresive a legilor și normelor care tipifică blocada, Cuba continuă sănu poată exporta și importa în mod liber produse și servicii în/din Statele Unite, și nu poate utiliza dolarul  american în tranzacțiile financiare internaționale sau să dețină conturi în această monedă în bănci din terțe țări. Nici nu poate avea acces la credite de la bănci din Statele Unite, sau ale filialelelor acestora în terțe țări și de la instituțiile internaționale ca Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional sau Banca Interamericană de Dezvooltare.

În cursul ultimului an, persecutarea tranzacțiilor financiare internaționale ale Cubei  a fost una dintre trăsăturile cele mai semnificative ale aplicării blocadei.  Conform Raportului Anual publicat de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) din Departamentul Trezoreriei, cifra fondurilor Cubei congelate de Statele Unite  la încheierea anului 2011 atinge 245 de milioane de dolari, îngrădind astfel dezvoltarea economică, socială și tehnico-științifică a Cubei.

Ignorând voința comunității internaționale și a Adunării Generale, exprimată în cele 20 de rezoluții adoptate de acest organ,  prin care se cere încetarea acestei politici, guvernul Statelor Unite continuă  să afirme că va menține blocada ca ”instrument de presiune”, și nu are nici o intenție să-și schimbe abordarea față de Cuba.

Daunele  economice cauzate poporului cubanez de aplicarea blocadei economice, comerciale și financiare a Statelor Unite până în decembrie 2011, luînd în considerație deprecierea dolarului față de valoarea  aurului pe piața internațională, atinge  1 066 miliarde dolari.

La prețurile curente,  atinge o cifră care depășește 108 miliarde  dolari la un calcul extrem de conservator.

În ciuda faptului că au eșuat în atingerea scopurilor, blocada economică, comercială și financiară a Statelor Unite continuă  să fie principalul obstacol în calea dezvoltării  de către Cuba a  a  potențialului economic și social.

Toate cifrele iindicate în dolari se referă la dolari din Statele Unite ale Americii.

Pagina: 1 2 3 4 5

adaugă un comentariu

*