REZOLUŢIA Conferinţei naţionale a asociaţiilor de prietenie şi solidaritate cu poporul cubanez din 29 octombrie 2011 de la Târgovişte

Participanţii la a VIII-a Conferinţă naţională a asociaţiilor de  prietenie şi solidaritate cu poporul cubanez în anul în care Cuba celebrează victorioasă a 52-a Aniversare a triumfului Revoluţiei, constată că:

  1. A trecut peste jumătate de secol de existenţă a Revoluţiei cubaneze condusă de Comandantul Şef Fidel Castro, eroicul sopor cubanez îşi continuă drumul neâncetat de dezvoltare şi consolidarea proiectului său socialist sub conducerea Preşedintelui Raul Castro, în pofida acţiunilor ostile şi disperate ale inamicilor care încearcă să-i înfrângă unitatea şi exemplarul spirit de rezistenţă.
  2. Administraţia Preşedintelui SUA, Barak Obama, prizonieră în contextul propriului sistem imperial, continuă politica păguboasă a predecesorilor de pedepsire a unui sopor pentru că şi-a ales singur destinul şi rezistă unit ostilităţilor în apărarea suveranităţii şi intependenţei sale.
  3. Comunitatea internaţională continuă să respingă blocada genocidă economică, comercială şi şi financiară impusă de SUA contra Cubei, condamnând-o deja de 20 de ori cu o majoritate zdrobitoare a Adunării Generale a Naţiunilor Unite şi cere să i se pună capăt imediat.
  4. Cuba, cum nu multe ţări o pot face, arată lumii succese incontestabile în toate domeniile vieţii, şi voinţa de a schimba în beneficiul propriului popor ceea ce trebuie schimbat în societatea umană în permanentă evoluţie aşa cum o demonstreză Liniile directoare aprobate de recentul Congres a Partidului Comunist din Cuba.
  5. Cuba avansează cu fermitate pe calea integrării cu ţările cu ţările din ALBA şi în pofida problemelor economice, cu un gest fără egal de altruism solidar, continuă să desfăşoare cu 96 de ţări din lume programe în domeniul sănătăţii, educaţiei şi sporturilor.
  6. Presiunile disperate exercitate de Administraţia americană asupra aliaţilor europeni pentru ca UE sa-şi înăsprescă poziţia faţă de Cuba, nu se soldează cu răspunsul aşteptat de aceasta, iar ţările europene cooperează cu Cuba în cadrul programelor bilaterale.
  7. Pentru bărbaţii şi femeile din România, iubitori de justiţie şi libertate, a apăra necondiţionat Revoluţia Cubaneză constituie o onoare şi o datorie, prin urmare participanţii la a VIII-a Conferinţă naţională a asociaţiilor de  prietenie şi solidaritate cu poporul cubanez, exprimăm următoarele:

-      Condamnăm acţunile agresive şi de amestec contra poporului cubanez, şi orice alt act de terorism mascat sau disimulat care ar putea pune în pericol integritatea şi independenţa poporului cubanez;

-      Cerem Guvrnului SUA şi Preşedintelui Barak Obama să asculte cererile comunităţii internaţionale, să respecte rezoluţiile adoptate de Adunarea Generală a ONU şi să ridice imediat şi necondiţionat blocada genocidă impusă Cubei;

-      Insistăm pe lângă Guvernul american, pe lângă instanţele sale judiciare şi Procurorul General al SUA, să pună în libertate imediat pe Cei Cinci eroi cubanezi, care după 13 ani de închisoare nedreaptă pentru vina de a-şi fi apărat patria de actele teroriste pregătite pe teritoriul nordamerican, sunt încă prizonieri acolo, încălcându-se chiar dreptul a doi dintre ei de a fi văzuţi de soţii;

-      Cerem Uniunii Europene să ducă o politică proprie şi constructivă faţă de Cuba care să ducă la eliminarea „paziţiei comune” discriminatorii, să crească cooperarea şi dialogul politic fără amestecuri de orice fel;

-      Îi cerem preşedintelui României, Guvernului şi europarlamentarilor români să-şi reitereze la Bruxelles poziţia în favoarea ridicării definitive a Blocadei şi să ceară de asemenea interlocutprilor americani punerea în libertate a Celor Cinci antiterorişti cubanezi deţinuţi în SUA;

-      Le cerem tuturor românilor să se manifeste în favoarea dezvoltării relaţiilor de prietenie cu Cuba şi să-şi exprime solidaritatea cu eroica luptă a acestui popor care-şi apără independenţa, suveranitatea şi demnitatea naţională;

-      Îndemnăm asociaţiile de prietenie şi solidaritate cu Cuba să promoveze printre români spiritul umanist, progresist şi revoluţionar al lui Jose Marti, Che Guevara, fidel Castro şi Hugo Chavez, precum şi angajarea acestor personalităţi latinoamericane în lupta pentru o lume mai bună pentru toţi oamenii;

-      Suntem convinşi că a VIII-a Conferinţă naţională a asociaţiilor de  prietenie şi solidaritate cu poporul cubanez va avea un ecou naţional stimulator în activitatea asociaţiilor de prietenie, filialelor, grupurilor de prieteni şi persoanelor care admiră şi simpatizează eroicul popor al Cubei.

 

A VIII-a Conferinţă naţională a asociaţiilor de  prietenie şi solidaritate cu poporul cubanez vrea să transmită Comandantului Fidel Castro Ruz cele mai bune urări de recuperare a sănătăţii şi pentru o viaţă lungă de multe alte „Reflecţii” care să continue să ne lumineze drumul spre progresul social, libertate şi demnitate umană. De asemenea, ne reafirmăm sprijinul şi transmitem Preşedintelui Raul Castro cele mai bune urări de succese în conducerea victorioasă a ţării spre edificarea unei societăţi socialiste prospere şi demne pentru tot poporul Cubei revoluţionare.

 

Semnează:

- Asociaţia de Prietenie Româno-Cubaneză”Jose Marti” – Târgovişte

- Asociaţia de Prietenie Româno-Cubaneză”Che Guevara” – Bucureşti

- Asociaţia de Prietenie Româno-Cubaneză”Bucovina” – Câpulung Moldovenesc, jud  Suceava

- Fundaţia AVANGARDA – Bucureşti

- Fundaţia MUNCA        – Bucureşti

- Asociaţia Tricolorul – Argeş

- Asociaţia Pensionarilor Comunişti – Bucureşti

- Grupul de Prietenie Româno-Cubaneză „Moncada” – Bechet, jud Dolj

- Grupul de Prietenie Româno-Cubaneză din cadrul PAS

- Grupul de Prietenie Româno-Cubaneză „Fidel Castro” – Curtea de Argeş

- Grupul de Prietenie Româno-Cubaneză”Vrâncioaia”– Focşani, Jud. Vrancea

- Grupul Studenţesc de Prietenie Româno-Cubaneză – Bucureşti

adaugă un comentariu

*