TALKING POINTS – BLOCADA 2011

PUNCTE DE DEZBATERE LA PROIECTUL DE REZOLUȚIE:

NECESITATEA DE A SE PUNE CAPĂT BLOCADEI ECONOMICE, COMERCIALE ȘI FINANCIARE IMPUSĂ DE STATELE UNITE ALE AMERICII CONTRA CUBEI

 • Pentru a 20-a oară consecutiv, marți 25 octombrie 2011, Cuba va prezenta  spre dezbaterea Adunării Generale a Națiunilor Unite proiectul de rezoluție intitulat ”Necesitatea de a se pune capăt blocadei economice, comerciale și financiare impusă de Statele Unite ale Americii contra Cubei”.
 • Anul trecut, 187 de State membre au votat în favoarea acestei rezoluții, ceea ce constituie o dovadă concludentă că bătălia pentru ridicarea blocadei se bucură de recunoașterea și sprijinul imensei majorități a comunității internaționale.
 • Blocada economică, comercială și financiară contra Cubei persistă și se intensifică în pofida repetatei și aproape unanimei cereri a comunității internaționale de eliminare a acesteia, în special din partea Adunării Generale a Națiunilor Unite.
 • Măsurile Președintelui Obama în legătură cu vizitele și ajutoarele trimise de emigranții cubanezi nu atinge complexa încrengătură de legi, reguli și dispoziții care  conformează politica de blocadă contra Cubei. De asemenea, se menține  interdicția vizitelor în Cuba de către cetățenii Statelor Unite, cu  excepții foarte limitate și cu reglementări sticte.
 • Ca urmare a aplicării stricte și feroce a acestor legi și altor dispoziții cu caracter de normă, Cuba continuă  să nu poată exporta sau importa liber produse și servicii în/din Statele Unite, nu poate utiliza dolarul american în tranzacțiile sale financiare internaționale sau să dețină conturi în această monedă în bănci dien terțe țări.
 • Aplicarea extrateritorială a blocadei  s-a intensificat extraordinar, așa cum o demonstrează creșterea sancțiunilor și persecuțiile  la adresa cetățenilor, instituțiilor și întreprinderilor din terțe țări care stabilesc sau își propun să stabilească relații economice, comerciale, financiare sau tehnico-științifice cu Cuba.  În cest fel, Guvernul Statelor Unite își arogă dreptul de a decide în treburi care sunt atributul suveranității altor state.
 • Efectele extrateritorialității s-au făcut simțite cu o deosebită forță în domeniul monetar-financiar. De fapt, recrudescența persecutării tranzacțiilor financiare internaționale ale Cubei, inclusiv cele  care provin de la organisme multilaterale de cooperare cu Insula,  a fost una dintre trăsăturile distinctive ale aplicării politicii de blocadă sub actuala administrație americană.
 • De asemenea, Cuba continuă să nu aibă acces la credite la bănci din Statele Unite, la filiale ale acestora din terțe țări și la instituții internaționale ca Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional sau Banca Interamericană de Dezvoltare.
 • Nici o blocadă nu a fost atât de cuprinzătoare și brutală contra  vreunui popor ca cea pe care Statele Unite o exercită contra populației cubaneze de jumătate de secol. Prin cruzimea și impactul ei, această politică este calificată drept un act de genocid, în virtutea paragrafului ”c”, art. II din Convenția de la Geneva din 1948 pentru Prevenirea și Sancționarea Delictului de Genocid.
 • În ciuda retoricii oficiale care vrea să convingă opinia publică internațională că actualul Guvern american  a introdus o politică  de schimbări pozitive, Cuba continuă  să nu poată face comerț cu subsidiarele americane din terțe țări. De asemenea, companiile din terțe țări interesate  să investească în Insulă sunt sistematic amenințate și incluse pe liste negre.
 • În perioada martie 2010 – aprilie 2011, a fost semnificativă aplicarea de amenzi de milioane  entităților bancare americane și străine, pentru că au efectuat operații  într-un fel sau altul în care a fost implicată țara noastră.  Sancțiunile de acest fel au un efect descurajator. În cazul particular al băncilor,  acest lucru duce la ruperea legăturilor cu Cuba și/sau la aceea că tranzacțiile cubaneze trebuie să fie efectuate în condiții mai precare.
 • Liderii  grupurilor  anticubaneze cele mai radicale care controlează Comitetul de Relații Externe al Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, încearcă să anuleze măsurile de flexibilizare a călătoriilor și trimiterii de ajutoare financiare de către cetățenii de origină cubaneză, adoptate de guvernul Președintelui Obama, ceea ce ar readuce în acest domeniu restricțiile impuse de ex Președintele Bush.
 • Blocada încalcă Dreptul Internațional, este contrară obiectivelor și principiilor Cartei Națiunilor Unite și constituie o încălcare a dreptului la pace, dezvoltare și securitate a unui Stat suveran. Este, în esență și scopuri, un act de agresiune unilateral și o amenințare permanentă la adresa stabilității unei țări.
 • Blocada constituie o încălcare masivă, flagrantă și sistematică a drepturilor  omului unui întreg popor. De asemenea,  încalcă drepturile constituționale ale poporului american,  lipsindu-l de libertatea de a călători în Cuba. Încalcă drepturile suverane ale multor alte State  prin caracterul ei extrateritorial.
 • Pierderile economice directe  ocazionate poporului cubanez de aplicarea blocadei economice, comerciale și financiare  a Statelor Unite contra Cubei până în decembrie 1010, la prețurile curente, calculate foarte  conservator, ating o cifră care depășește 104 miliarde dolari.
 • Dacă se ia în considerație deprecierea dolarului față de valoarea aurului pe piața financiară internațională, care a fost  extrem de ridicată în anul 2010 și menține o tendință crescătoare, pierderile  din economia cubaneză depășesc 975 miliarde dolari.
 • Blocada continuă să fie o politică absurdă, ilegală și moralmente insustenabilă, care nu și-a atins  și  nici nu-și va atinge scopul de a îngenunchia hotărârea patriotică a poporului cubanez de a-și menține suveranitatea, independența și dreptul la libera determinare; dar provoacă lipsuri și suferințe populației, îngrădește și întârzie dezvoltarea țării și dăunează grav economiei Insulei. Este principalul obstacol în calea dezvoltării economico-sociale a Cubei.
 • Președintele Statelor Unite dispune de prerogative suficiente pentru a modifica semnificativ blocada contra Cubei,  chiar fără intervenția Congresului.
 • Blocada este o politică unilaterală, imorală și  respinsă atât în Statele Unite cât și de comunitatea internațională. Statele Unite trebuie s-o ridice  fără întârziere și necondiționat.

adaugă un comentariu

*